Strafferetsudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om kommunale og regionale valg (Oprettelse af et uafhængigt klagenævn (Udlændingenævnet) og valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg) - sagsnr. 2012-1286

Print Print
20-04-2012