Lovudvalget - Høring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (ophævelse af sunsetklausul) - sagsnr. 2012-1215

Print Print
10-04-2012