Lovudvalget - Høring vedrørende ændring af forslag til lov om ændring af sundhedsloven (adgang til ydelser og patienters rettigheder mv.) - sagsnr. 2012-1214

Print Print
30-04-2012