Lovudvalget - Udkast til nye bestemmelser i affaldsbekendtgørelsen om identifikation af PCB i bygninger og anlæg og anmeldelse af affald samt ophævelse af restproduktbekendtgørelsens § 14 om anmeldelse af anvendelse af bygge- og anlægsaffald - sagsnr. 2012-1213

Print Print
10-04-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-1213 Lovudvalget.aspx - d. 25-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.