Lovudvalget - Udkast til nye bestemmelser i affaldsbekendtgørelsen om identifikation af PCB i bygninger og anlæg og anmeldelse af affald samt ophævelse af restproduktbekendtgørelsens § 14 om anmeldelse af anvendelse af bygge- og anlægsaffald - sagsnr. 2012-1213

Print Print
10-04-2012