Lovudvalget - Udkast til ændring af bekendtgørelse om skibsregistrering mv. - sagsnr. 2012-1168

Print Print
29-03-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-1168 Lovudvalget.aspx - d. 19-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.