Skatteudvalget - Høring over udkast til en ændringsbekendtgørelse til momsbekendtgørelsen, der som hovedregel træder i kraft den 1. juli 2012 - sagsnr. 2012-1145

Print Print
20-04-2012