Lovudvalget - Udkast til lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens udviklingsråd og Hovedstadens Syrehusfællesskab - sagsnr. 2012-1119

Print Print
02-04-2012