Lovudvalget - Høring over ændring af bekendtgørelse om anmeldelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens § 19b og skovlovens § 17 og vejledning om naturbeskyttelseslovens kapitel 2a - sagsnr. 2012-1114

Print Print
27-03-2012