Lovudvalget - Udkast til ny frekvensplan, herunder nye bekendtgørelser om frekvensanvendelse uden tilladelse samt om radiogrænseflader - sagsnr. 2012-1107

Print Print
21-03-2012