Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om håndtering af ballastvand og sedimenter fra skibes ballastvandtanke - sagsnr. 2012-1101

Print Print
27-03-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-1101 Lovudvalget.aspx - d. 03-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.