Strafferetsudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Revision af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, ændring af kravene til herboende udlændinge for opnåelse af ægtefællesammenføring, udvidelse af Flygtningenævnet, ændring af udvisningsreglerne, lantidsvisum til adoptivbørn) - sagsnr. 2012-1080

Print Print
19-04-2012