Lovudvalget - Forslag til ændring af grænseværdier for radioaktivitet i fødevarer afsendt fra Japan - Forslag til ny forordning der erstatter forordning (EF) nr. 961/2011 (SANCO/10566/2012) - sagsnr. 2012-1078

Print Print
21-03-2012