Strafferetsudvalget - Udkast til ny bekendtgørelse og nyt cirkulære om kørekort samt ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve - sagsnr. 2012-1069

Print Print
29-03-2012