Lovudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af lov om forpligtende kommunale samarbejder og lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder - sagsnr. 2012-1036

Print Print
27-03-2012