Uddannelsesudvalget - Forslag til ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (KOM(2011)883) - sagsnr. 2011-5095

Print Print
10-01-2012