Procesretsudvalget - Udkast til lovforslag om ændring af lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter (mulighed for at øge antallet af suppleanter i Arbejdsretten) - sagsnr. 2011-5089

Print Print
13-01-2012