Lovudvalget - Høring - ændring af direktiv om videreanvendelse af den offentlige sektors oplysninger - sagsnr. 2011-5032

Print Print
09-01-2012