Lovudvalget - Høring vedr. tilladelse til markedsføring af "Ny tyggegummibase (Rev-7)" som novel food ingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 258/97 - sagsnr. 2011-2269

Print Print
23-06-2011