Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om tilskud til netværksaktiviteter til fremme af mindre fødevareproducenters produktion og afsætning af fødevarer, samt fremme af afsætning af fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning

Print Print
05-04-2011