Lovudvalget - Eventuel ophævelse af forbuddet mod salg af færdigpakkede fødevarer efter udløb af "mindst holdbar til" datoen - 2011-20-2301-00721/NILJ - sagsnr. 2011-947

Print Print
05-04-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-947 Lovudvalget.aspx - d. 28-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.