Lovudvalget - Eventuel ophævelse af forbuddet mod salg af færdigpakkede fødevarer efter udløb af "mindst holdbar til" datoen - 2011-20-2301-00721/NILJ - sagsnr. 2011-947

Print Print
05-04-2011