Strafferetsudvalget - Udkast til bekendtgørelse om videregivelse og behandling af oplysninger om restaurationsforbud -sagsnr. 2011-897

Print Print
12-04-2011