Lovudvalget - Tilladelse til fortsat markedsføring af eksisterende fødevarer, foder og andre produkter fremstillet af genetisk modificeret sojabønner 40-3-2 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2033 - sagsnr. 2011-884

Print Print
05-04-2011