Forslag til lov om ændring af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om finansiel virksomhed - sagsnr. 2011-877

Print Print
23-03-2011