Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Konsekvensændringer på det sociale område som følge af Barnets Reform m.v.) - sagsnr. 2011-842

Print Print
09-03-2011