Lovudvalget - Ændring af EU-direktiv - sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre - sagsnr. 2011-822

Print Print
14-03-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-822 Lovudvalget.aspx - d. 10-07-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.