Udkast til lovforslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, integrationsloven og forskellige andre love - sagsnr. 2011-720

Print Print
01-03-2011