Udkast til ny bekendtgørelse om alarm- eller pejlesystemer over for børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne anbragt i døgninstitution eller på opholdssted - sagsnr. 2011-652

Print Print
18-02-2011