Lovudvalget - Kommissionens forslag om godkendelse af konjugeret linolsyre (CLA) (Tonalin TG 80) som en ny fødevareingrediens i henhold til novel food forordningen - sagsnr. 2011-593

Print Print
09-02-2011