Lovudvalget - Høring vedrørende ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen - sagsnr. 2011-5023

Print Print
22-12-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-5023 Lovudvalget.aspx - d. 27-10-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.