Lovudvalget - Udkast til lovforslag om ændring af børneattestloven og folkeoplysningsloven samt udkast til bekendtgørelser om indhentelse af børneattest - sagsnr. 2011-4998

Print Print
03-01-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-4998 Lovudvalget.aspx - d. 24-10-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.