Lovudvalget - Udkast til lovforslag om ændring af børneattestloven og folkeoplysningsloven samt udkast til bekendtgørelser om indhentelse af børneattest - sagsnr. 2011-4998

Print Print
03-01-2012