Strafferetsudvalget - Reviderede retningslinjer om udlevering af påstandsdokumenter til journalister mv. forud for hovedforhandlingen af straffesager i Højesteret - sagsnr. 2011-4983

Print Print
15-12-2011