Lovudvalget - Forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af betalingsinstrumenter - sagsnr. 2011-4953

Print Print
14-12-2011