Strafferetsudvalget - Udkast til forslag om lov om ændring af retsplejeloven, lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, lov om retsafgifter og lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen - sagsnr. 2011-4930

Print Print
03-01-2012
Læs høringssvar her