Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger - høringsfrist mandag den 2. januar 2012 - sagsnr. 2011-4927

Print Print
03-01-2012