Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen - sagsnr. 2011-4907

Print Print
14-12-2011