Lovudvalget - Forslag om ændring af bilag 1 til Forordning nr. 1334/2008 ved at etablere en EU-liste over aromastoffer til anvendelse i eller på fødevarer - sagsnr. 2011-4856

Print Print
08-12-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-4856 Lovudvalget.aspx - d. 03-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.