Lovudvalget - Forslag om ændring af bilag 1 til Forordning nr. 1334/2008 ved at etablere en EU-liste over aromastoffer til anvendelse i eller på fødevarer - sagsnr. 2011-4856

Print Print
08-12-2011