Lovudvalget - Høring vedrørende forslag om forlængelse af udfasningsperioden for tre genmodificerede raps, som ikke længere er godkendt i EU - sagsnr. 2011-4851

Print Print
08-12-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-4851 Lovudvalget.aspx - d. 15-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.