Lovudvalget - Høring vedrørende forslag om forlængelse af udfasningsperioden for tre genmodificerede raps, som ikke længere er godkendt i EU - sagsnr. 2011-4851

Print Print
08-12-2011