Lovudvalget - Udkast til ændring af bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger (friplejehjem) - sagsnr. 2011-4845

Print Print
09-12-2011