Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om social service (forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste) - sagsnr. 2011-4844

Print Print
12-12-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-4844 Lovudvalget.aspx - d. 24-10-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.