Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om social service (ledsagelse af børn og unge mellem 12 og 15 år med nedsat funktionsevne) - sagsnr. 2011-4842

Print Print
16-12-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-4842 Lovudvalget.aspx - d. 27-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.