Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om social service (ledsagelse af børn og unge mellem 12 og 15 år med nedsat funktionsevne) - sagsnr. 2011-4842

Print Print
16-12-2011