Lovudvalget - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får - sagsnr. 2011-4841

Print Print
14-12-2011