Lovudvalget - Udkast til forslag til bekendgørelse om ændring af bekendtgørelse om NemKontoordningen - sagsnr. 2011-4794

Print Print
07-12-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-4794 Lovudvalget.aspx - d. 25-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.