Lovudvalget - Udkast til forslag til bekendgørelse om ændring af bekendtgørelse om NemKontoordningen - sagsnr. 2011-4794

Print Print
07-12-2011