Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om forbud mod salg til human konsum af visse laks og sild, der er fisket eller fanget i Østersøen - sagsnr. 2011-4763

Print Print
08-12-2011